13.

Tisztelt Hölgyek és Urak! Kedves Fehérváriak és innen elszármazottak, valamint minden szíves érdeklődő, valamennyi áldozat ma élő leszármazottja!!!

 
1) A Krajczáros Alapítvány - több más partnerünkkel együtt - a 2. Világháború befejeztének 65. évében Fehérvár katona áldozatairól szóló névjegyzék elkészítésén, pontosításán fáradozunk. Jelenleg közel 700 név áll rendelkezésre, amely elérhető az alapítványunk honlapján. Kérjük, hogy akinek családja vagy ismerősei körében ilyen érintettsége van, az szíveskedjen az adatokat egyeztetni és/vagy az általunk nem ismert információkat eljuttatnia kuratóriumhoz. Terveik szerint a fehérvári bazilika falán (esetleg más helyszínen) fogjuk - vélhetően kő anyagú táblákra felvésve - a listát elhelyezni. Ezzel - az ország számos más településéhez hasonlóan - kívánunk a hősöknek emléket állítani, amellyel a város és polgárai régi adósságuknak tennének eleget. A vállalást a püspök úr megvalósításra érdemesnek ítélte és a szükséges segítséget megadja, a helyszín biztosításról szóló levelet megküldte.
 
2) Az 1. Világháború 100. évfordulójára készülés jegyében a 17-es ezred küzdelmeiről és méltán híres hajdani parancsokáról közterület elnevezéssel illetve szobor felállítással szándékozunk tisztelegni.
 
3) Kérjük, legyenek Önök is partnerek a nagyszüleinket, déd- és ükapáinkat felidéző programoknak.

További részletek lentebb, valamint a névjegyzék elérhető a http://haemgo.uw.hu portálon is.
 
4) Hívunk, várunk minden érdeklődőt és támogatót (civil szervezeteket, gazdasági társaságokat, iskolákat, magánszemélyeket, hivatalokat, stb.) a fenti szándékokat megvalósító csapatba. Örömmel vesszük, amennyiben a Tisztelt Olvasóink a jelen felhívást a saját hatáskörükben minél több helyre továbbítják e-mail-ben vagy jelenítik meg honlapokon.Várjuk ötleteiket, javaslataikat, és bízunk a közadakozás erejében is:
OTP 11736116-20124496 Krajczáros Alapítvány
 
Üdvözlettel a kuratórium nevében: Németh István

12. Felhívás - Székesfehérvár hősei emlékének megörökítésére


11.

Tisztelt Partnereink, az október 22-én közzétett (alább olvasható) felhívásunk kapcsán a következő információkat közöljük:

Palásti ddtbk. Úrnak 08.01.04.
Palásti ddtbk. - HM. Szü. főov. - válasza

Visszacsatolások a megszólítottaktól (1) és (2)

Szives figyelmébe ajánlom az érintetteknek, hogy 2007. december 18-tól nem kaptunk adatokat a honlap aktualizálására. Megjegyezni kívánom, hogy az oldalunk látogatottsága ezen kezdeményezés hatására jelentős mértékben megnövekedett, majd december végétől számottevően visszaesett ami nyílvánvalóan a naprakészség hiányának tudható be. Kérem szives segítségüket, hogy a néhai bajtársainkról szóló információkat rendszeresen és az esedékességkor közzé tudjuk tenni.


10.
 

Emléktábla Soltvadkertről Ukancba - 2006. - A temető története

09.
 
90 éve történt - Oszták - Magyar I. Világháborús emlékhelyek Galíciában (Przemysl, Limanowa, Gorlice

08.

In memoriam fehérvári 17-es ezred...

Kép1 Kép2 Kép3
07.

Emlékezzünk Gyóni Gézára, aki 90 éve - a születésével megegyező napon - 1917. június 25-én Krasznojarszkban
hadifogolyként halt meg.
 


06.

F E L H Í V Á S


Tisztelt Hölgyek és Urak!!! Az I. Világháború tragédiájára - amely mintegy 9 millió ember életét követelte - még sokunk családjában élénken emlékezünk. A hajdani ellenség területén lévő hadisírokat a ma ott élők gondosan ápolják, azonban úgy véljük, hogy nekünk magyaroknak is többet kellene tenni ez ügyben. Ezért az UKANC-ban lévő katonai temetőben – az 1916. évi véres isonzói csaták 90. évfordulója alkalmából - egy magyar nyelvű, szép küllemű emléktáblát állítottunk fel a közeli napokban, amelynek a felavatását november 01-re tervezzük. Felkérjük Önt, hogy rendezvényünket szíveskedjék támogatóként felkarolni. Kérjük, tekintse meg a honlapunkat is.

ADNI JÓ ÉRZÉS, LEGYEN ÖN IS RÉSZESE E KÖZÉRDEKŰ, HAZAFIAS, NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ AKCIÓNKNAK.

1) Az adományozóink között – amennyiben a felajánlott összeg személyenként eléri a 2000 Ft-ot – minden 20 fő támogató után kisorsolunk 1-1 db 4-7 eFt értékű ajándéktárgyat.
2) A száz fő adományozó esetén (és minden további ötven főnél) 1-1 személy (október 31-én és november 01-én) részese lehet a 2 napos kegyeleti emléktúrának (48 eFt értékben), amelynek a helyszíne: SZLOVÉNIA, a BOHINJ TÓ mellett - gyönyörű környezetben, üdülő paradicsomban - fekvő UKANC község.
3) Minden támogatónk neve felkerül az emléktáblára.
4) Amennyiben megadja az adószámát, akkor kiadjuk az SZJA csökkentésére jogosító igazolást.

A sorsoláson azok vesznek részt, akiktől a felajánlás az alapítványhoz 2006. 10. 17-ig befolyik (illetve a bankszámlán jóváíródik), másrészt faxon vagy e-mail-ben megküldi a nevét, lakcímét, az édesanyja nevét, születési helyét és időpontját valamint telefonszámát, e-mail elérhetőségét (ha van ilyen). A sorsolás időpontja: október 23-a. A nyertesek listáját (nevét) a honlapunkon október 24-én tesszük közzé. Az összeg befizethető: átutalással vagy készpénzben (HM 2. TPSZI – Hole Istvánné – 06-30-6165144).

Székesfehérvár, 2006. október 1. 

                                                                                                            Németh István nyá. ezredes
                                                                                                                  - kuratórium elnök -

Felhívás-Ukanc.doc

05 / 2006. 11. 24.

T Á J É K O Z T A T Á S – F E L K É R É S

1) Előzmény: Alapítványunk a szlovéniai Ukanc községben lévő katonai temetőben az I. Világháború során 1916-ban folyó véres harcok áldozataira emlékezve - a 90. évforduló alkalmából – magyar nyelvű emléktábla elhelyezését határozta el. A fából készült mementót Tóth Lajos – a Soltvadkerten élő ácsmester – öltötte formába.

2) A kezdeményezés valóra váltását támogatták: Czakó Lajos és Ódor László székesfehérvári vállalkozók, Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár valamint Evgenija Kegl Korosec, Bohinjska Bistrica pogármesterei, és Urska Smukavec, a polgármesteri hivatal munkatársa. A realizálást az alapítvány önkéntes munkatársai – Szilassy László, Tuza László, Dr. Haralyi László, Orosz József, Ódor László urak - vállalták fel. Az emléktábla felállítására szeptember 19-20-án került sor.

3) A felavatásra várhatóan ez év november 01-én kerül sor, melyhez alapítványunk további civil szervezetek , intézmények jelentkezését várja, valamint a rendezvény méltó színvonalú megrendezéséhez pénzügyi támogatókat és az utazáshoz 8-9 fős kisbusz biztosításához keres partnereket.

Székesfehérvár, 2006. szeptember 24.

                                                                    Németh István nyá. ezredes
                                                                         - kuratórium elnök -

tájékoztatás-felkérés.doc


04 / 2006. 11. 24.

Felhívás.doc

FELKÉRÉS

Alapítványunk 2006. 04. 15. és 05. 25. között erdélyi civil szervezetek és falusi iskolák javára könyvgyűjtő akcióhoz kéri az Ön segítségét.

Tisztelt Hölgyek és Urak, Szülők és Gyerekek, Nagyik és Nagypapák!

Szervezetünk már több ízben juttatott el Erdélybe használt magyar nyelvű könyveket. Az igények azonban messze meghaladják a saját lehetőségeinket, ezért kérjük Önöket, hogy legalább egy könyvvel járuljanak hozzá programunk megvalósításához. Az idén elsősorban Dévára és Fehéregyházára szándékozzuk az adományokat eljuttatni.

Természetesen nyitottak vagyunk nagyobb mennyiségű könyv átvételére is. Előzetes egyeztetés után ilyen esetekben az ajánlattevőt személyesen keressük meg és gondoskodunk a gyűjtőhelyre történő elszállításról. Bízunk benne, hogy kezdeményezésünket sokan tartják felkarolásra méltónak. Kérjük a fehérvári civil szervezeteket, iskolákat, intézményeket, vállalkozásokat, hogy minél többen csatlakozzanak programunkhoz. A megvalósulásról a közvéleményt a sajtó útján és a honlapunkon tervezzük folyamatosan tájékoztatni.

A felajánlásokat önkéntes munkatársaink az alapítvány irodájában (8000 Székesfehérvár, Királysor 35. sz. - a Holland Sörözővel szemben) hétfőn és csütörtökön 18.00 és 19.00 óra között fogadják.

Adni jó érzés. Legyen Ön is aktív partnerünk a célkitűzésünk elérésében.

03 / 2006. 11. 24.

Iskolák felkérése.doc

Nyt. sz.:

.................................................Úr/Úrhölgy!

Székhelyén

Tárgy: felkérés részvételre

Tisztelt Címzett!

Kérem, hogy a csatolt tájékoztatót az iskolában szokásos módon és minél szélesebb körben szíveskedjen a diákok és minden érdeklődő részére ismertetni, közreadni. Egyidejűleg felkérem Önt, hogy a rendezvény lebonyolítását legalább 2-4 fős csapat(-ok) indításával szíveskedjen felkarolni. Örömmel fogadjuk a résztvevők soraiba a szülőket is. Kérem, hogy amennyiben módjában áll a program vetélkedő részében eredményesen teljesítők - főként gyerekek - számára szerény versenydíj felajánlással járuljon hozzá kezdeményezésünk sikeréhez. Az elmúlt évben a vándorserleget a fehérvári Kossuth L. Ált. Iskola diákjai vitték el, Füvesné Szöllősi Mária tanárnő vezetésével. Szeretnénk remélni, hogy az idén még többen lesznek akik törekszenek a díjat elhódítani.

Székesfehérvár, 2006. április 8-án

Szíves támogatásában és visszacsatolásában bízva, tisztelettel:

Németh István nyá. ezredes    
- kurátor -            
Megjegyzés: A rendezvényről bővebben az alapítvány honlapjának a programajánló részében találhatók információk.


02 / 2006. 06. 26

Tégy egy kört 05. 20-án ....doc

"TÉGY EGY KÖRT AZ EGÉSZSÉGEDÉRT... -2006."
(2006. 05.20. - szombat)

Alapítványunk - több éves hagyományainkra építve - a Honvédelem Napjához kötődve, az egészséges életmódra ösztönzés jegyében kerékpáros túrát szervez Székesfehérvár - Velencei-tó - Székesfehérvár útvonalon fiatalok és szépkorúak, a szenior, junior korosztály ill. családok részére. Előzetes igénybejelentés alapján MTB kerékpárt biztosítunk személyazonosság igazolás ellenében.


1) Előzetes jelentkezések írásban (a fejléc szerinti elérhetőségeken) - felkért szervezetek és az önkéntes kezdeményezők részéről:     2006. 05. 10-ig
2) Találkozás az indulás helyszínén (Bregyó köz 2., HM 2. TPSZI)
a) túrázók fogadása, jelentkezés, regisztrálás     2006. 05.20. 08.30-tól
(megj.: esetileg a helyszínen is lesz mód bejelentkezésre, amennyiben az előzetes igények ezt lehetővé teszik)
b) történelmi vetélkedő és KRESZ-teszt, drog-totó kitöltés     08.30-09.20
c) Tombolajegy vásárlás (500 Ft/db) fődíj: 1 db MTB kerékpár     08.30-09.20
d) Védnöki megnyitó     09.20-09.25
e) Résztvevőknek rövid szabály ismertető     09.26-09.28
f) "START"     09.30
3) Menetvonal (cca. 50 km) Szfvár. (Bregyó köz 2.) - Szt. Vendel u. - Havranek u. - Fecskepart - Tompa M. u. - Berényi út - Pozsonyi út - Zsolnai út - Nagyszombati út - Kisfalud - Pákozd - Madárvárta - Dinnyés - Agárd - Gárdony - Velence - Sukoró - Pákozd /igény szerint/ 1848-as emlékmű és múzeum megtekintés - Kisfalud - Székesfehérvár (Bregyó köz 2.)
4) Kresz-teszt, történelmi és drog-totó értékelés, a tombola sorsolás - a Pozsonyi úton - a Kossuth L. Ált. Isk. melletti parkolóban     cca. 14.00.
5) Visszaérkezés (Bregyó köz)     cca. 14.30 után
6) Részvétel: a KRESZ betartásával csoportosan (túra jelleggel) valósul meg - lehetőség szerint - a kiépült kerékpárutak igénybevételével. Az egyéb útszakaszokon felvezető és záró (kísérő) személygépkocsi segíti a túrázókat, melynek utánfutójára a kézitáskák felhelyezhetők. A rendezők mindenki számára 1-1 db 0,5 l-es ásványvizet (teát, üdítőt, stb.) biztosítanak a tervezett (4-5) rövid pihenők valamelyikében.

Mottó: "... törődjünk többet családunkkal,
                önmagunkkal, egészségünkkel..."

Mindenkit szeretettel várunk:

A SZERVEZŐK

01 / 2006. 06. 26

Felhívás kerékpártúrára.doc

Felhívás kerékpártúrára

Alapítványunk "Tégy egy kört az egészségedért...- 2006." elnevezéssel a magyar Honvédelem Napja, az egészséges életmód propagálása, a megmérettetést felvállalók számának gyarapítása jegyében kerékpáros túrát szervez a Velencei-tó körül.

Indulás 2006. május 20-án 09.30 órakor lesz, Székesfehérváron a Bregyó köz 2.sz. (HM 2. TPSZI előtti) helyszínről. A program együttműködő partnerei: a Városi Biciklizés Baráti Kör, a Fejér M. Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja, a Veterán Repülők és Ejtőernyősök FM Egyesülete, a helyőrség katonai szervezetei, a FM Hadkiegészítő Parancsnokság, a Markó S. Mária Emlékalapítvány, az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület (ARISZ) és kerékpározás iránt elkötelezett fehérvári gazdasági társaságok. A rendezvény fővédnöke: Győrössy Ferenc altábornagy úr.

A túrát jórészt kiépített kerékpárutakon, nem versenyszerűen bonyolítjuk, a tizenéves korosztály mellett a felnőttekre is számítunk. Az indulás előtt a résztvevőknek - a történelmünket idéző kérdések megválaszolásán túl - lehetőségük lesz KRESZ-teszt, DROG-totó kitöltésére is és a helyes válaszadókat díjazni fogjuk. A tombolát is vásárlók között 1 db MTB kerékpár is kisorsolásra kerül. A fehérvári és környékbeli alakulatok, intézmények katonái, közalkalmazottai mellett várjuk a családtagok, az iskolák, magánszemélyek, civil szervezetek, baráti társaságok jelentkezését, amit lehetőleg május 10-ig írásban - levélben vagy elektronikus úton kérünk megküldeni.

Legyen Ön is részese a BEVETÉS program sorozatnak...

Vissza a lap elejére